Eerste presentatie klankbordgroep Rubroek

Rubroek is een oude stadswijk pal tegen het centrum van Rotterdam. De wijk kent relatief veel verharding. In Rubroek moet 5.000 m3 regenwater worden vastgehouden om op piekmomenten problemen te voorkomen. De wateropgaaf overschrijdt de grenzen van privaat en publiek, het is immers 1 systeem. Naast de wateropgave heeft Rubroek ook een sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke opgave. Is het mogelijk om het regenwater in de wijk vast te houden? De wijk als 1 systeem te laten werken. Waarbij water als middel wordt ingezet voor verbetering van de sociale binding en de ruimtelijke kwaliteit van de wijk.

Download de presentatie hier: 20160628 presentatie klankbordgroep rubroek

Eerste presentatie klankbordgroep Lombardijen

Droge voeten in een aantrekkelijke woonwijk

Lombardijen is één van de laagste punten van Rotterdam en krijgt bij overvloedige regenbuien snel te maken met wateroverlast. Team Lombardijen zoekt naar oplossingen om de wateroverlast te voorkomen en tegelijkertijd de dagelijkse woonkwaliteit verbeteren. Meekoppelkansen noemen wij dit. In de presentatie ziet u een eerste verkenning van de door ons ontdekte kansen.

Download de presentatie hier: 20160628 presentatie klankbordgroep lombardijen