Water Sensitive Rotterdam

Er is een schrijnend gebrek aan samenhangende kennis over de aanpak van het watervraagstuk in de bebouwde omgeving. Niet dat er geen kennis is, er is een overvloed aan kennis, maar de kennis is erg versnipperd en het lukt partijen als gemeenten en waterschappen niet om samenhangende oplossingen te vinden voor watervraagstukken als overlast door neerslag, waterverbruik, waterzuivering en grondwaterstand. Technische oplossingen vormen nu meestal het antwoord, maar hier zijn hoge kosten aan verbonden.

Het onderzoek Gebouwd Water richt zich op politici, gebruikers, corporaties en andere marktpartijen en toont de mogelijkheden om de ruimtelijke inrichting te benutten om een meer verantwoorde en duurzame wijze om te gaan met het water.
Het onderwerp is actueel en past in de hedendaagse discussie over het omgaan met ons water en de opvang van regenwater. Het is een onderwerp waar veel partijen een rol in spelen, maar het niet eenvoudig is een gemeenschappelijk belang te vinden. Het is ook een lastig onderwerp om bewoners voor te interesseren, terwijl er voor hen toch veel winst te behalen is.

Download hier het projectplan van Gebouw Water:

Gebouwd Water complete aanvraag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *