Voortgang

Het klimaat in Rotterdam verandert! We gaan naar de toekomst toe vaker te maken krijgen met intensieve neerslag en periode van droogte in Rotterdam. Als we hier niet op anticiperen zal dit vaker en meer wateroverlast en schade tot gevolg hebben. Ook het sociale klimaat verandert in Rotterdam. Het integreren van opgave in de publieke en gebouwde ruimte is essentieel om Rotterdamse wijken klimaat- en toekomstbestendig te maken; hoe gaan we hier invulling aan geven?

Het team Gebouwd Water heeft op 21 april 2016 een workshop georganiseerd voor een groot aantal kennisdragers vanuit de gemeente Rotterdam, waterschappen, woningcorporatie en andere stakeholders. In deze workshop hebben de verschillende partijen uit de wijken met elkaar kennis gemaakt en committent getoond.

Verslagen: