Eerste presentatie klankbordgroep Lombardijen

Droge voeten in een aantrekkelijke woonwijk

Lombardijen is één van de laagste punten van Rotterdam en krijgt bij overvloedige regenbuien snel te maken met wateroverlast. Team Lombardijen zoekt naar oplossingen om de wateroverlast te voorkomen en tegelijkertijd de dagelijkse woonkwaliteit verbeteren. Meekoppelkansen noemen wij dit. In de presentatie ziet u een eerste verkenning van de door ons ontdekte kansen.

Download de presentatie hier: 20160628 presentatie klankbordgroep lombardijen