Partners

Het onderzoek Gebouwd Water zet een brede basis aan kennis in. Per locatie studeert een team van drie architectenbureaus. Elk team bestaat uit een architectenbureau met veel kennis op de schaal van de (particuliere) woning en verbouwtrajecten, een bureau dat ervaring heeft met stedelijke vernieuwingsopgaven, landschapsontwerp en bewonersparticipatietrajecten aangevuld met een architectenbureau dat specifieke kennis heeft zoals duurzaamheid, zorg of maatschappelijk vastgoed.