De drie wijken

Er is niet één generieke aanpak te bedenken voor het wateronderzoek in de stadswijken. De verscheidenheid in ruimtelijke, sociale en economische omstandigheden is hiervoor te groot. Wij hebben daarom samen met de gemeente en met de in Rotterdam actieve waterschappen drie wijken geselecteerd die een representatieve dwarsdoorsnede van stadswijken vertegenwoordigen:

  1. Bospolder
    Een vooroorlogse wijk in Rotterdam-West voornamelijk bestaand uit gesloten bouwblokken van vier lagen hoog. De wijk heeft een grote bebouwingsdichtheid, veel verharding, weinig open ruimten en een versnipperd eigendomsbezit met veel private eigenaren. Lees meer over Bospolder →
  2. Rubroek
    Deze wijk staat model voor de vele stadsvernieuwingswijken in Nederland. Rubroek is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ingrijpend vernieuwd. De kwaliteit van deze vernieuwing is niet overal even groot. Een belangrijk deel van de woningen is in het bezit van corporaties. Lees meer over Rubroek →
  3. Lombardijen
    Lombardijen staat model voor de vele naoorlogse wijken in Nederland. De wijk karakteriseert zich door zijn mix aan bebouwingstempels met vier lagen hoogbouw rondom half openbare tuinen. Afgewisseld met ensembles van laagbouwblokken in een open bouwblokstructuur met privé tuinen. Lombardijen is het laagste punt van Rotterdam. Dit is geen toeval, ook in veel andere steden ligt de tweede ring met uitbreidingswijken lager dan het centrum. Het veroorzaakt veel specifieke problemen. Lees meer over Lombardijen →