Eerste presentatie klankbordgroep Rubroek

Rubroek is een oude stadswijk pal tegen het centrum van Rotterdam. De wijk kent relatief veel verharding. In Rubroek moet 5.000 m3 regenwater worden vastgehouden om op piekmomenten problemen te voorkomen. De wateropgaaf overschrijdt de grenzen van privaat en publiek, het is immers 1 systeem. Naast de wateropgave heeft Rubroek ook een sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke opgave. Is het mogelijk om het regenwater in de wijk vast te houden? De wijk als 1 systeem te laten werken. Waarbij water als middel wordt ingezet voor verbetering van de sociale binding en de ruimtelijke kwaliteit van de wijk.

Download de presentatie hier: 20160628 presentatie klankbordgroep rubroek