Uitnodiging Water Sensitive Rotterdam Café

Op donderdag 1 december organiseert de gemeente Rotterdam het Water Sensitive Rotterdam Café. Tijdens deze bijeenkomst hoor je hoe Rotterdam zich voorbereid op de klimaatverandering en de stad nog beter gemaakt kan worden.

In het WSR-café geven wij een korte presentatie over de onderzoeksresultaten van ons initiatief Gebouwd Water. Aansluitend aan de presentatie is er een workshop georganiseerd waarin we dieper op het onderzoek in kunnen gaan. We nodigen je graag uit om het onderzoek Gebouwd Water te bespreken en samen na te denken hoe we onze ideeën ook daadwerkelijk uit kunnen voeren.

Datum: donderdag 1 december
Locatie: MONO
Adres: Vijverhofstraat 15
Tijd: 14.00u – 18.00u

Aanmelden kan door een mailtje te
sturen naar onderstaand adres:
GebouwdWater@gmail.com

Water Sensitive Rotterdam

Er is een schrijnend gebrek aan samenhangende kennis over de aanpak van het watervraagstuk in de bebouwde omgeving. Niet dat er geen kennis is, er is een overvloed aan kennis, maar de kennis is erg versnipperd en het lukt partijen als gemeenten en waterschappen niet om samenhangende oplossingen te vinden voor watervraagstukken als overlast door neerslag, waterverbruik, waterzuivering en grondwaterstand. Technische oplossingen vormen nu meestal het antwoord, maar hier zijn hoge kosten aan verbonden.

Het onderzoek Gebouwd Water richt zich op politici, gebruikers, corporaties en andere marktpartijen en toont de mogelijkheden om de ruimtelijke inrichting te benutten om een meer verantwoorde en duurzame wijze om te gaan met het water.
Het onderwerp is actueel en past in de hedendaagse discussie over het omgaan met ons water en de opvang van regenwater. Het is een onderwerp waar veel partijen een rol in spelen, maar het niet eenvoudig is een gemeenschappelijk belang te vinden. Het is ook een lastig onderwerp om bewoners voor te interesseren, terwijl er voor hen toch veel winst te behalen is.

Download hier het projectplan van Gebouw Water:

Gebouwd Water complete aanvraag

Eerste presentatie klankbordgroep Rubroek

Rubroek is een oude stadswijk pal tegen het centrum van Rotterdam. De wijk kent relatief veel verharding. In Rubroek moet 5.000 m3 regenwater worden vastgehouden om op piekmomenten problemen te voorkomen. De wateropgaaf overschrijdt de grenzen van privaat en publiek, het is immers 1 systeem. Naast de wateropgave heeft Rubroek ook een sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke opgave. Is het mogelijk om het regenwater in de wijk vast te houden? De wijk als 1 systeem te laten werken. Waarbij water als middel wordt ingezet voor verbetering van de sociale binding en de ruimtelijke kwaliteit van de wijk.

Download de presentatie hier: 20160628 presentatie klankbordgroep rubroek

Eerste presentatie klankbordgroep Lombardijen

Droge voeten in een aantrekkelijke woonwijk

Lombardijen is één van de laagste punten van Rotterdam en krijgt bij overvloedige regenbuien snel te maken met wateroverlast. Team Lombardijen zoekt naar oplossingen om de wateroverlast te voorkomen en tegelijkertijd de dagelijkse woonkwaliteit verbeteren. Meekoppelkansen noemen wij dit. In de presentatie ziet u een eerste verkenning van de door ons ontdekte kansen.

Download de presentatie hier: 20160628 presentatie klankbordgroep lombardijen